Lỗi

Nhạc nền

Bản Tin

số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm này15
mod_vvisit_counterHôm Qua23
mod_vvisit_counterTuần Này38
mod_vvisit_counterTuần Trước190
mod_vvisit_counterTháng Này659
mod_vvisit_counterTháng Trước737
mod_vvisit_counterTất Cả69359

Online (20 minutes ago): 1
Hôm Nay: Tháng 10 24, 2016

RSS

RSS RSS
Home Thông Tin Thông Báo KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011 đến 2015)
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011 đến 2015) In
Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 16:54

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 619/KH-GDĐT                                 Gò Vấp, ngày 19 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(giai đoạn 2011 đến 2015)

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23.8.2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Kế hoạch số 13-KH/ĐUK ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Kế hoạch số 23-KH/QU ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Quận uỷ quận Gò Vấp, Kế hoạch số 16-KH/CBPGD&ĐT ngày 20/10/2011 của Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục quận đề ra kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng về ý thức và hành động “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” nhằm xây dựng đội ngũ CB-GV-CNV, HS có đạo đức, năng lực, sống, học tập, lao động, sáng tạo, chấp hành pháp luật, có mối quan hệ xã hội theo tấm gương của Bác.

- Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X.

2. Yêu cầu

- Xác định việc học tập và làm theo theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên hằng ngày, là công việc lâu dài của từng đơn vị, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức viên chức, học sinh trong ngành.

-Việc thực hiện cuộc vận động được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động khác tại đơn vị, địa phương.

- Phát huy vai trò nêu gương, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên, cán bộ quản lý, thủ trưởng các đơn vị; kết hợp giữa xây với chống, giữa động viên, khuyến khích với đôn đốc, kiểm tra của các cấp quản lý.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X, Nghị quyết đại hội các chi bộ cơ sở, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, cá nhân để cụ thể hoá nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp, thiết thực sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của mỗi trường nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện cuộc vận động, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh:

- Các đơn vị tổ chức quán triệt trong đội ngũ CB-GV-CNV về mục đích, yêu cầu, nội dung, của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo khác của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2015.

- Mỗi CB-GV-CNV đề ra việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật thiết thực gắn với công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp, học sinh, thể hiện bằng lời nói, việc làm, hành vi cụ thể của mỗi người.

2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành giáo dục, của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay:

- Các đơn vị, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành là chủ thể xây dựng chuẩn mực và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể cho mình theo yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng cá nhân, bộ phận. Trong đó:

*Đối với cán bộ, đảng viên, cần chú trọng những phẩm chất sau đây:

+ Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

+ Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có tinh thần trách nhiệm cao.

+ Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.

+ Tôn trọng pháp luật, kỷ cương.

+ Đoàn kết, nhân ái.

+ Suốt đời phấn đấu rèn luyện, học tập.

+ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

* Đối với giáo viên, công nhân viên.

+ Yêu nước, hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân; yêu nghề, mến trẻ, khắc phục tốt mọi khó khăn. Không chấp nhận thái độ thờ ơ, cầm chừng ngại khó trong công việc.

+ Đổi mới lề lối làm việc, nói đi đôi với làm, trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm nêu gương về đạo đức; đổi mới phương pháp giảng dạy.

+ Kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị.

+ Có tinh thần cầu tiến, tích cực học tập, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tích cực trong đổi mới giáo dục.

+ Những quy định về đạo đức nhà giáo được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/04/2008.

* Đối với HS: Chú trọng giáo dục các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Các đơn vị chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong quá trình thực hiện.

- Từng CB-GV-CNV tự xây dựng kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và thông báo những điểm chính cho chi bộ và đoàn thể trong đơn vị biết để tạo điều kiện giúp đỡ việc thực hiện. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

3. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giáo viên nhất là thủ trưởng và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể trong đơn vị:

- Cán bộ quản lý, người đứng đầu các đoàn thể trong nhà trường, đội ngũ giáo viên cần nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác; tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với bản thân, gia đình, nhà trường, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị và ngoài xã hội. Chi bộ, các đoàn thể trong nhà trường phối hợp với chính quyền đơn vị theo dõi và giúp đỡ thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những yêu cầu của Bộ Chính trị (khoá X) tại Công văn số 271-CV/TW ngày 24/9/2009 về việc “Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành”.

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ và tập thể sư phạm nhà trường đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên nhất là Hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X, Nghị quyết đại hội các chi bộ cơ sở, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong đơn vị:

- Các đơn vị rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện kế hoạch từng năm học, thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong đơn vị, trong đó kết hợp tổ chức kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến. Lấy kết quả tích cực, nỗ lực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

- Xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung phối hợp, góp phần giải quyết một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở đơn vị, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết 6 tháng; hằng năm tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng rèn luyện cho năm tiếp theo. Hàng năm vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5, ngành giáo dục quận tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động.

5. Thực hiện tốt chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ CB-GV-CNV, HS:

- Triển khai và lồng ghép nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân, chính trị… ở các cấp học, bậc học.

- Hàng năm, các đơn vị tổ chức các hoạt động thao giảng, thuyết trình trong đội ngũ giáo viên dạy các môn học: giáo dục công dân, văn, sử, tổ chức các hội thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh.

6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút học sinh tham gia, tạo phong trào hành động rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ, gắn với những việc làm thiết thực như: tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường; sống có trách nhiệm, biết chia sẻ, cảm thông; có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS HCM phát động và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 50/KH-ĐTN ngày 08/9/2011 của Thành đoàn TP.HCM về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

7. Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, tiến hành sơ kết, tổng kết, định kỳ tổ chức giao ban tại đơn vị mình. Báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp. Trong nội dung kiểm tra, chú trọng việc đánh giá công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực hiện; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đời sống, tâm tư, tình cảm của CB-GV-CNV và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình;

- Phối hợp phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; coi trọng việc phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị;

- Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị với cấp ủy đơn vị, với Phòng Giáo dục và Đào tạo về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chấp hành sự kiểm tra của cấp trên đối với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.Cấp ngành:

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ngành và tiến hành xây dựng kế hoạch, triển khai đến các đơn vị trực thuộc, kể cả các đơn vị ngoài công lập.

-  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

-  Công đoàn ngành tổ chức các chương trình hội thi văn nghệ, kể chuyện, thuyết trình… về chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp 19/5 hàng năm để chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Bác.

-  Thông qua kết quả thực hiện tại các đơn vị để kịp thời động viên, khen thưởng nhân rộng các mô hình hay, các giải pháp mới và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó viết tin, bài giới thiệu lên trang web của ngành.

  1. 2.Cấp trường:

-  Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động đến đội ngũ CB-GV-CNV, HS trong đơn vị, tổ chức cho các cá nhân, bộ phận đăng ký các công trình “Làm theo” như: đổi mới, sáng tạo, cải tiến để khắc phục khó khăn, tồn tại, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị…

-  Vận động đội ngũ thực hiện sổ tay đăng ký rèn luyện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015, tập trung vào nội dung khắc phục tồn tại, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng thái độ ứng xử thân thiện với mọi người xung quanh, xây dựng mối quan hệ chan hoà, thân thiện, đoàn kết với đồng nghiệp, nâng dần hiệu quả công tác, nêu cao vai trò gương mẫu của thủ trưởng và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu không có trường hợp CB-GV-CNV vi phạm pháp luật.

-  Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động của đội ngũ CB-GV-CNV, HS trong đơn vị.

-  Kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến tại đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong CB-GV-CNV, HS tại đơn vị.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tháng 12/2011

- Đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Các cá nhân đăng ký phấn đấu thực hiện cuộc vận động, thực hiện sổ tay đăng ký rèn luyện.

2. Giai đoạn 2012-2015

- Định kỳ quý I hằng năm: xây dựng và triển khai kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Định kỳ vào đợt sinh hoạt kỷ niệm sinh nhật Bác, các đơn vị bình chọn, tuyên dương cấp cơ sở các gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đề cử 01 gương xuất sắc nhất đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục quận tuyên dương.

- Thực hiện sơ kết hoạt động vào 6 tháng đầu năm học và vào dịp sinh hoạt kỷ niệm 19/5 hàng năm, tổ chức tổng kết cuộc vận động vào đợt sinh hoạt kỷ niệm 19/5/2015 trong toàn ngành.

 

 

           

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- VP Quận ủy, UBND quận;

- Các đơn vị trực thuộc;

- lưu: VT.

 

                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                          (đã ký)

 

 

Đặng Thanh Tuấn